Projektová činnost ve výstavbě
Technické zabezpečení budov
Copyright © 1997÷2015 Projektová kancelář, Ing. Petr Pinkas. All Rights Reserved.
novela zákona č. 137/2006 Sb.
06/03/2015
Dne 06.03.2015 vstoupila v platnost novela zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

novela zákona č. 406/2000 Sb.
05/06/2015
Od 01.07.2015 - vstoupí v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.